Чарівний світ Мандал

Мандала (у перекладі з санскриту «коло, центр, полігон, єдність») — геометричний символ складної структури, це малюнок, що сполучає в собі дивовижні форми.

Мандала — це унікальний інструмент самопізнання та саморозвитку.

У різних народів, у різних культурах, ман­дала має особливий сакральний сенс: часто її вважають символічним відображенням духо­вної, космічної або психічної гармонії, зазна­ченої присутністю божества. Мандалу викорис­товували як інструмент для медитацій. Зобра­ження мандал можна зустріти на китайських бронзових дзеркалах, на бубнах сибірських шаманів, у схемах ритуальних лабіринтів і в архітектурних композиціях багатьох храмів.
Карл Густав Юнг ідентифікував мандалу як архетипний символ людської досконалості. Він першим помітив важливість образу кола в сновидіннях і малюнках клієнтів. З 80-х рр. XX ст. Станіслав Гроф і Джоанна Келлог по­чали застосовувати метод мандали для дослідження психічного стану людей. Відомо, що геометричні форми, колір і ефект руху манда­ли мають різний психічний вплив на людину. У сучасному світі мандалу використовують у психотерапії як засіб досягнення повноти розуміння власного «Я».
Під час споглядання та створення мандал знімається напруження і вирішуються внутрішньо-особистісні конфлікти.
Розглядаючи та розфарбовуючи мандалу, людина внутрішньо заспокоюється, зосереджу­ється і заряджається позитивною енергією. Терапевтичний ефект мандали і в тому, що її мож­на використовувати самостійно, у будь-який зручний нам час. Одну й ту саму мандалу можна розфарбовувати багато разів. І вона майже ніколи не повториться. Все залежить від одномоментного стану душі і тіла. Якщо сумно, кольорова гам­ма буде однією, а якщо весело — зовсім іншою.
Для психолога мандала має цінність як арт-терапевтичний метод у діагностичній, корекційній та розвивальній роботі.
Мандалу можна використовувати як із дітьми, починаючи з молодших груп дитячого садку, так і з дорослими.
Мета і завдання використання мандал:
    діагностування та корекція конкретної проблеми;
     корекція емоційної сфери;
 нормалізація поведінки (розфарбовування гото­вих мандал - розмальовок);
 вивчення взаємовідносин дітей у підгрупі (ство­рення індивідуальних мандал з подальшим створенням колективної композиції);
     розвиток творчих здібностей;
     розвиток комунікативних навичок;
     розвиток дрібної моторики рук;
• розвиток вольових якостей;
виховання акуратності.
Цей вид діяльності позитивно впливає на ді­тей з гіперактивністю, знижує рівень тривож­ності, підвищує концентрацію уваги. Малювання мандал є чудовим методом для психокорекції страхів і тривог. Під час малювання страхи, які приховані глибоко в підсвідомості, зникають, оскільки з’являється стан повного розслаблення. Часто працюючи з мандалами, звичні реакції на страхи поступово зникають і перетворюються.
Застосовується метод мандал у разі виник­нення внутрішнього дисбалансу, песимізму та депресії, у разі подразнення та агресії, виникнення ситуації глухого кута і в інших ак­туальних напрямах психокорекційної роботи психолога з дітьми, підлітками чи дорослими.
Створення власних мандал з різнома­нітного матеріалу (кольоровий пісок, сіль, намистини, кольоровий папір, природний
матеріал — камінчики, каштани, листочки, пелюстки та ін.) розвиває творчі здібності, фантазію, а також дрібну моторику рук.
Під час використання мандал-розмальовок у роботі з дітьми ефективніше запропонувати на вибір кілька мандал (те, що ближче дитині за настроєм). Надалі можна запропонувати тільки одну мандалу. Нехай вона самостійно вибирає матеріали для роботи і кольорову гамму.
Під час роботи психолог стежить за станом напруження/розслабленості, але не втручається в роботу дитини, без її згоди, не заважає загаль­ній гармонізації, балансуванню особистості.
Практикується використання музичного супроводу.
Після завершення дитиною роботи мож­на запропонувати їй дати назву мандалі, яку вона зобразила, провести бесіду. Питання по­винні бути навідними, коректними. Таким чином, робота з мандалами має не тільки ко- рекційний вплив на особистість дитини, а ще й сприяє розвитку мовлення дітей дошкільно­го та молодшого шкільного віку.
Психолог може порекомендувати батькам, створювати мандали, зібравшись усією роди­ною. Цей процес зблизить і зміцнить родину, створить довірливу сімейну атмосферу, допо­може краще зрозуміти свою дитину та інших членів сім’ї, послужить початком чудової сімейної традиції.
Немає коментарів:

Дописати коментар